Om TransforMAT kurskalender

TransforMAT kurskalender har tagits fram av projektet TransforMAT som drivits av Krinova Incubator & Science Park sedan 2006 (inledningsvis under namnet Smakplats Skåne). TransforMAT har varit katalysatorn som med rådgivning, utbildning och kontakter hjälpt småskaliga matföretag över hela Skåne att utvecklas. TransforMATs kurskalender är en gemensam kanal för kurser som vänder sig till småskaliga matföretagare. Här kan du som vill gå kurs söka inom olika områden och eller tidsperioder. Det finns också möjlighet för dig som arrangerar kurser som vänder sig till matföretagare, att få behörighet för att lägga in kurser i verktyget anmäl ditt intresse till [email protected].

Krinova Incubator & Science Park driver TransforMAT kurskalender.