Food & Bioscience: Hygien

Tid:

Plats: Skara

Vägbeskrivning Se stor karta

Beskrivning

SP Food & Bioscience: Hygien

God hygien är en förutsättning för att uppnå god livsmedelssäkerhet och kvalitet. Den här kursen ger deltagarna en bakgrund och förståelse för de hygienregler som finns. SP Food & Biosciences utbildare har lång erfarenhet från praktiskt hygienarbete i såväl restaurangmiljöer som större livsmedelsföretag. Efter ett kortare skriftligt prov får varje godkänd deltagare ett personligt diplom i form av ett körkort för livsmedelshygien. 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i sitt arbete då man behöver goda kunskaper inom livsmedelshygien. 

Syfte 
Efter avslutad kurs ska deltagarna förstå betydelsen av god hygien, veta vad som är viktigt i den egna livsmedelshanteringen och hur de kan bidra till att maten blir säker.

Omfattning 
1 dag

Metod 
Vi kommer varva teori med praktiska demonstrationer och enkla övningar.

Innehåll 
• Mikroorganismer – förekomst och egenskaper
• Hygien och spridningsvägar
• Matförgiftningar och smittkällor
• Kemiska, fysiska och allergena hälsofaror
• Vad innebär egenkontroll baserad på HACCP?
• Lagstiftade krav och branschriktlinjer 
• Livsmedelshygien: förebyggande åtgärder (grundförutsättningar) för god hygien
• Rengöring

Pris
begär offert

Arrangör

Arrangör: SLU Meny Adress:Box 234 532, 23 Skara Telefon:010-516 66 01 E-post:[email protected] Webbplats:http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/meny/kurser/

meNY – Expertkompetens Livsmedel Meny arbetar med kompetensutveckling och riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige.

Kategorier: Livsmedelshygien.