Ditt företags ansikte utåt

Tid:

Plats: Skara

Vägbeskrivning Se stor karta

Beskrivning

Hur uppfattas ditt företag av kunderna? I kursen får du handfasta tips om hur du gör en genomtänkt kommunikationsstrategi. Tempo och metoder anpassas efter ditt företags förutsättningar. 

Hur ser företagets produkter, lokaler och broshyrer m.m. ut? Stämmer det utseendet med företagets affärsidé och målgruppens förväntningar? Vilka åtgärder behövs för att öka denna överensstämmelse? Kursen, som Meny ger i cirkelform, har svaren på dessa och många andra frågor.

Det webbaserade kursmaterialet är framtaget av fyra program från KK-stiftelsens expertkompetenssatsning: krAft – strategisk affärsutveckling, teknIQ – intelligenta produkter, proDesign – industriell produktframtagning, meNY – livsmedel.

Målgrupp
Informationsansvariga, marknadsansvariga och företagsledare, m.fl. i ledande ställning på mindre och medelstora företag inom alla branscher.

Innehåll
• Kommunikation – om kommunikation som begrepp
• Produkter – företagets kommunikation via sina produkter
• Fysisk miljö – företagets kommunikation via sin fysiska miljö
• Människor – företagets kommunikation via personlig kontakt
• Grafiskt material – företagets kommunikation via sitt materials grafiska profil
• Konklusion – sätt samman din kommunikationsstrategi!

Kursupplägg
Kursen ges i form av en cirkel med sex träffar fördelade över cirka ett halvår. Cirkeln består av sex-tio företag som har gemensamma frågeställningar. Mellan träffarna arbetar du på egen hand med webblektionerna och ditt eget projekt. Du får handledning av din cirkelledare via mail. På träffarna får du möjlighet att diskutera med gruppen och få feed back på ditt eget arbete. Ett par träffar i slutet av cirkeln används till fördjupning och/eller studiebesök, efter deltagarnas önskemål.

Rekommenderade förkunskaper
Kursen är grundläggande men genom den personliga handledningen kan den anpassas även för dig som redan har en del grundläggande kunskaper inom området. Du bör ha viss datorvana när det gäller ordbehandling, e-post och informationssökning på Internet.

Vad kostar det och hur anmäler man sig?
Cirkel med 6 träffar vid förfrågan. Deltagaravgiften är 5.000:- för företag med färre än 10 anställda och 15.000:- för större företag. Alla priser per deltagare och exkl. moms.

Arrangör

Arrangör: SLU Meny Adress:Box 234 532, 23 Skara Telefon:0511-670 22 E-post:[email protected] Webbplats:http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/meny/kurser/

meNY – Expertkompetens Livsmedel Meny arbetar med kompetensutveckling och riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige.

Kategorier: Företagande.