Säkra & hållbara bröd- och bageriprodukter

Tid:

Plats: Frans perssons väg 6 Göteborg

Vägbeskrivning Se stor karta

Beskrivning

Är du intresserad av att veta mer om mikrobiologiska frågeställningar och produktsäkerhet med fokus på de mikroorganismer som orsakar problem i bröd- och bageriprodukter?Det är viktigt att uppdatera sig och ha kunskap om vilka mikroorganismer som kan finnas i bröd- och bageriprodukter samt vilka som är produktförstörande och patogena för att undvika onödiga kostnader. 

Syfte

Att ge kursdeltagarna ökad kunskap om förekomst av mikroorganismer i bageriråvaror och förutsättningar för tillväxt samt hygienfrågor.  

Målgrupp

Du som arbetar inom små eller medelstora företag, industri eller kommun och vill öka förståelsen för mikrobiologiska frågeställningar vid produktion av bageri- och konditoriprodukter.

Innehåll

Teori blandat med praktiska demonstrationer på labb (mögel och jäst i mikroskop). Luftprovtagning och mikrobiologiska analysteknik till hjälp för identifiering tas upp. Kursen innehåller även: 

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Arrangör

Arrangör: SP Adress:Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås Telefon:010-516 67 22 E-post:[email protected] Webbplats:http://www.sp.se

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Kategorier: Bröd.