Hur ska Kött och Charkuteribranschen möta framtidens utmaningar?

Tid:

Plats: Frans perssons väg 6 Göteborg

Vägbeskrivning Se stor karta

Beskrivning

Kött- och Charkuteribranschen står inför en rad stora möjligheter och utmaningar. Andelen nya produktlanseringar inom våra kategorier är lägre än för andra färskvarukategorier. Konsumenten förutspås samtidigt ställa högre krav inom områden som hållbarhet, hälsa och bekvämlighet.

 

Utmaningarna för Kött- och Charkuteribranschen innebär ständigt ökade krav på företagen att leverera nya lösningar och produkter. Vilken kunskap och kompetensförsörjning behövs för att möta framtiden?

Syfte

Kött och Charkföretagen (KCF) och SP Food and Bioscience håller en inledande workshop för inspiration och en diskussion om utmaningarna och vägarna framåt. Målet är att komma fram till hur vi skall agera för att möta framtidens utmaningar och utnyttja alla de möjligheter som finns för att skapa konkurrenskraft och tillväxt i branschen. 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Kött- och Charkuteribranschen.

Innehåll

Korta inspirationsföredrag

Köttet och miljön- sammanfattning av forskningsläget, Ulf Sonesson, SP

Köttsubstituten= slutet för köttindustrin? Lennart Bjurström, Macklean

Mindre salt, mer snack och rätt förpackat, Tim Nielsen, SP

Kan branschen leverera rätt utan kunskap? Maria Lundesjö Ahnström, Lövsta Kött

Workshop -gruppövningar

Vilka behov finns för att möta framtidens möjligheter och utmaningar när det gäller kompetens, tillämpad forskning och innovationer - vad kan vi göra gemensamt inom områden som hållbarhet, hälsa/livsstil, framtidens kött & charkuterier?

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Arrangör

Arrangör: SP Adress:SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås Telefon:010-516 66 53 E-post:[email protected] Webbplats:http://www.sp.se

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Kategorier: Chark.