Att tänka på när man beställer etikett från tryckeri

När man beställer etiketter från tryckeri får man ofta många frågor från tryckeriet om vad man vill ha. Det kan handla om papperstyp, adhesiv (limmet), om hur etiketterna skall rullas, ytbehandling mm. Ett bra etikettryckeri kan sin sak, beskriv för dem så väl som möjligt vad du skall göra, var etiketten skall sitta, när och hur den kall sättas dit, temperatur, fukt  mm. Då skall de kunna ge dig rätt typ av etikett. Ange vilken Termoskrivare du har, eller köp den från Etikettryckeriet.

 

Läs mer hos Daucus Design

 

http://www.daucusdesign.se/images/stories/Om_att_bestlla_etiketter.pdf