Enligt livsmedelslagen är tillverkare tvungna att deklarera hur mycket socker en produkt totalt innehåller, däremot behöver de inte uppge hur stor andel av detta som är tillsatt socker. Den totala mängden socker skrivs alltid ut i procent.