Svaren och frågorna här är baserade på TransforMATs arbete med rådgivning och affärsutveckling av småskaliga skånska matföretag. Svaren är de vi har kunnat få fram vi den tidpunkt då frågorna ställdes. Vi har gjort vårt yttersta för att svaren ska vara korrekta men vi kan aldrig helt garantera.  Det är därför viktigt att du som användare av svaren på ”TransforMAT svarar” är medveten om att det är du som är ansvarig för att ta reda på vad som gäller för dig och ditt företag i din situation. Likaså gäller att Krinova och TransforMAT inte kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av användande av frågor och svar på denna site.