Projektet TransforMAT som drivits av Krinova Incubator & Science Park sedan 2006 (inledningsvis under namnet Smakplats Skåne) har varit katalysatorn som med rådgivning, utbildning och kontakter hjälpt småskaliga matföretag över hela Skåne att utvecklas. Under projektets gång har en mängd frågor besvarats och det har gjorts ett stort antal rådgivningar. Det är en stor kunskapsbank som byggts upp och som här är tillgänglig för dig som matföretagare. För att hitta svar på dina frågor söker du antingen i någon av kategorierna eller skriv in ett sökord.

Svaren och frågorna här är baserade på TransforMATs arbete med rådgivning och affärsutveckling av småskaliga skånska matföretag. Svaren är de vi har kunnat få fram vi den tidpunkt då frågorna ställdes. Vi har gjort vårt yttersta för att svaren ska vara korrekta men vi kan aldrig helt garantera.  Det är därför viktigt att du som användare av svaren på ”TransforMAT Frågor & Svar” är medveten om att det är du som är ansvarig för att ta reda på vad som gäller för dig och ditt företag i din situation. Likaså gäller att Krinova inte kan hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användande av frågor och svar på denna site.

TransforMAT , tidigare känt som Smakplats Skåne är  sedan 2006 en verksamhet inom Krinova Incubator & Science Park. Gårdsmejerier, charkuterier och chokladtillverkare är bara några exempel på de över 850 skånska matföretag som ingår i TransforMAT:s nätverk. Läs mer om oss här ›

Så här går det till

Sök i kunskapsdatabasen. Eller ställ en egen fråga. Hitta svaret eller få
svar via e-post.
Sök i kunskapsdatabasen.
Eller ställ en egen fråga.
Hitta svaret eller få
svar via e-post.

Svaren och frågorna här är baserade på TransforMATs arbete med rådgivning och affärsutveckling av småskaliga skånska matföretag. Svaren är de vi har kunnat få fram vi den tidpunkt då frågorna ställdes. Vi har gjort vårt yttersta för att svaren ska vara korrekta men vi kan aldrig helt garantera.  Det är därför viktigt att du som användare av svaren på ”TransforMAT Frågor & Svar” är medveten om att det är du som är ansvarig för att ta reda på vad som gäller för dig och ditt företag i din situation. Likaså gäller att Krinova inte kan hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användande av frågor och svar på denna site.