Djuromsorg vid slakt

Tid:

Beskrivning

Enligt den nya avlivningsförordningen; EG 1099/2009 kräver EU kompetensbevis för slaktpersonal från 1 januari 2013. Jordbruksverket har godkänt Meny som utbildningssamordnare och handhavare av slutprov för kompetensbevis avseende slakt och avlivning.

Innehåll
SLU har med stöd av Jordbruksverket tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA Öppnas i nytt fönster
Menys utbildning bygger på DISA-modulerna och finns i två varianter - antingen helt på distans eller med två träffar på SLU i Skara. I utbildningen ingår slutprov för kompetensbevis.

Distansutbildning 4500:- (exkl moms)
DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform. I webbstödet ingår inspelade föreläsningar, aktuella dokument och länkar samt information och övningsfrågor inför slutprovet.

Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

I priset ingår slutprov som kan anordnas på SLU i Skara enligt överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva provet ute på anläggningarna om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt.

Utbildning med två träffar 6500:- (exkl moms)
DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform (se nedan)  och två träffar på SLU i Skara. Träffarna är upplagda i form av workshops med mycket utrymme för frågor och diskussioner. Kursen är främst avsedd för djurskyddsansvarig personal. 

  • Träff 1; 
    Hantering av djur vid slakt, introduktion av DISA-modulerna, studiehandledning,  pedagogiskt stöd inför utbildning av personlaen på det egna slakteriet

    Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna och övrigt material.
  • Träff 2; 
    Uppsamling, diskussion och frågor, de nya föreskrifterna. Dagen avslutas med slutprov.

I priset ingår utdelat material, lunch och fika vid båda träffarna samt slutprov. Slutprovet skrivs i datasal på SLU. 
Kursen planeras in efter behov. Minst fem deltagare krävs för kursstart. 

Slutprov
I utbildningen ingår ett teoretisk slutprov bestående av flervalsfrågor gällande aktuellt/aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande. För företag som själva är av Jordbruksverket godkända utbildare finns möjlighet att anmäla personal enbart till slutprovet. Kostnaden för detta är 2500:- exkl. moms.

Omprov
Om man inte skulle bli godkänd på slutprovet finns det möjlighet att göra omprov. I så fall anmäler man sig separat till detta. Kostnaden för omprov är 1500:- exkl. moms.

Anmälan
Anmälan till utbildning.
Obs: i ”övrigt”-fältet anges deltagarens personnummer samt vilket/vilka djurslag som avses. Ange även om deltagaren är djurskyddsansvarig (krävs på större slakterier, se Jordbruksverkets hemsida).

Kursledare
Maria Lingaas. Telefon: 0511-670 22
E-post: [email protected]

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket
Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset. 
Efter godkänt slutprov i Menykursen utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket. Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida Öppnas i nytt fönster.

 

Arrangör

Arrangör: SLU Meny Adress:Box 234 532, 23 Skara Telefon:0511-670 00 E-post:[email protected] Webbplats:http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/meny/kurser/

meNY – Expertkompetens Livsmedel Meny arbetar med kompetensutveckling och riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige.

Kategorier: Chark och Livsmedelshygien.