På Skånsk Säsong inspireras du att upptäcka skånska råvaror när tillgången är som störst och smaken den bästa. När är t.ex. skånsk paprika i säsong? När smakar ramslöken som bäst? Och när hittar man skånsk ostronskivling? Svaren hittar du på www.skansksasong.se under fliken ”grönsaker, örter och svamp ”.

Väder och vind styr naturligtvis tillgången på naturens skafferi, på Skånsk Säsong visas när smaken är bäst och tillgången säkrast