Alkoholhalten i en dryck kan mätas på olika sätt: på labb, med enkel kapillärtest eller genom att räkna fram den (om du vet sockerhalten i den ursprungsvätska du jäste till alkohol).

Skickar du prov till ett ackrediterat laboratorium får du den exakta alkoholhalten på din produkt. Om du inte behöver ha ett så exakt resultat kan du använda en enkel ”alkoholmeter” som mäter med kapillärkraft, dessa finns att köpa i nätbutiker. Vet du sockerhalten i ursprungsvätskan kan du själv räkna ut den ungefärliga alkoholhalten i slutprodukten. För att få en procent alkohol går det åt 17,75 gram socker per liter vätska (sockerhalt, exempelvis 15% divideras med 1,775 för att få fram alkoholhalt, alltså 15/1,775=8,45% alkohol).