På Skånsk Säsong inspireras du att upptäcka skånska råvaror när tillgången är som störst och smaken den bästa. När är t.ex. råka i säsong? När smakar vildgås som bäst? Eller när är det bästa säsong på abborre? Svaren hittar du på www.skansksasong.se under fliken ”vilt & fisk” . Där hanteras kategorierna vilt, vildfågel, havsfisk och insjöfisk.

Väder och vind styr naturligtvis tillgången på naturens skafferi, på Skånsk Säsong visas när smaken är bäst och tillgången säkrast. När det gäller vilt så är det jaktsäsongerna som styr. Fisket bedrivs året om, men här visas när fiskarnas smak är som bäst.