Enligt märkningsföreskrifterna får inte märkningen vilseleda konsumenten. Märkningsuppgifterna ska också vara lätta att förstå, väl synliga, klart läsbara och beständiga (exempelvis inte skriva med för små bokstäver, eller med penna som smetar ut). Vissa av märkningsuppgifterna ska anges i samma synfält. Språket ska normalt vara svenska. Alla livsmedelsförpackningar ska i förekommande fall vara märkta med:

  1. Beteckning

  2. Ingrediensförteckning

  3. Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser

  4. Nettokvanitet

  5. Bäst-föredatum eller sista förbrukningsdag

  6. Speciella anvisningar för förvaring eller användning

  7. Namn eller firmanamn och adress

  8. Bruksanvisning

  9. Verklig alkoholhalt

  10. Uppgifter om innehåll av allergena ingredienser

Ett undantag för märkningen gäller vid försäljning över disk. Märkningen omfattar inte oförpackade livsmedel eller livsmedel som säljs över disk, eftersom man då istället har möjlighet att fråga personalen som lämnar över livsmedlet om dess beskaffenhet.

Tänk på att lagstiftning ändras, läs på Livsmedelsverkets hemsida om eventuella ändringar. Klicka på länken för att komma vidare. www.slv.se