För att få kännedom om total syrahalt i din vinäger måste du titrera den med lut, alltså natriumhydroxid (NaOH) med koncentrationen 0,1 M (molar). Häll tio milliliter av din vinäger i en bägare. Häll i så mycket 0,1 M NaOH tills du uppnår neutralt pH, alltså pH=7. Det mäter du med en pH-meter eller en indikator som slår om färg vid neutralt pH, såsom fenolftalin. När du närmar dig neutraliseringspunkten måste du tillsätta NaOH droppvis. Det gör du enklast genom att använda en byrett. En byrett är ett smalt glasrör med volymgradering. Nedtill finns en liten kran så du kan ställa flödet.

Läs mer om vinäger här.