Det är viktigt att välja rätt förpackning för sin produkt.

  • Den skall bevara livsmedlets kvalitet på bästa sätt!
  • Den skall locka till att prova din produkt!
  • Den skall fungera väl i hela kedjan, från packningen tills den skall slängas.
  • Den skall finnas tillgänglig på marknaden till rätt pris och lagom kvantitet.

 

Man kan söka förpackningar på nätet och på förpackningsmässor.

Daucus Design har ett showroom, Småskaliga förpackningsstudion, med  förpackningar lämpade för småskaliga matproducenter. Hit kan man vända sig för att få hjälp att välja rätt, och för att få hjälp med design.

 

kontakt:  www.daucusdesign.se