Generellt kan man säga att samma lagar gäller för matlagning utomhus som inomhus, med undantag för om kunderna själva deltar i matlagningen då detta kan häva många av gällande regler. Läs gärna livsmedelsverkets pdf innan du börjar och förhör dig med din kommun om aktuell lagstiftning.

Tänk också på att lagstiftningen är olika i olika kommuner och att den dessutom kan ändras över tid och att det är ditt ansvar att anpassa verksamheten efter detta.