I Sverige finns tre oberoende kontrollorgan för ekologisk märkning, SMAK, Kiwa och HS Certifiering. Det är till något av dessa du vänder dig för att få en revision och certifiering för ekologisk odling. Efter godkännande från någon av ovanstående instanser kan du märka dina produkter ekologiska. Kostnaden för revision och certifiering varierar företagen emellan och det är en god idé att begära prisuppgift från alla tre innan du bestämmer dig för vilken du vill samarbeta med.

Väljer du dessutom att KRAV-märka dina produkter är det kontrollorganen ovan som utför de faktiska besiktningarna för KRAV´s räkning och du betalar procentuellt efter din omsättning för denna extra märkning. En KRAV-märkning är mycket gångbar i Sverige men fyller ingen större funktion i andra länder där märkningen inte finns.

SMAK www.smak.se

Kiwa Sverige www.kiwa.se

HS Certifiering www.hscertifiering.se

KRAV www.krav.se

Klicka på länkarna för att komma till företagens hemsidor. Läs också gärna mer på Jordbruksverkets hemsida om ekologisk märkning.