Som företagare är du skyldig att ha koll på hur ditt företag mår ekonomiskt. Det är dock inte alltid lätt och känner du dig osäker bör du ta hjälp av en revisor eller redovisningskonsult. Be denna att på ett så enkelt och lättfattligt sätt som möjligt sätta dig in i företagsekonomin. Ställ frågor och diskutera tills du känner att du har fått de svar du behöver. Det kan många gånger löna sig att ha extern hjälp med ekonomi och bokföring. På så sätt kan du fokusera på det du är bra på och inte lägga onödig stress- och orosenergi på det ekonomiska. Kom dock ihåg att du är ytterst ansvarig för ditt företag och försök hålla dig uppdaterad.