Vad är egenkontroll?

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel du säljer eller serverar är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet, och vilka regler som gäller. I ditt system för egenkontroll ska du ha rutiner som […]

Läs mer

Vem kan hjälpa mig med HACCP och egenkontrollprogram?

Det finns ingående information om HACCP och egenkontrollprogram på livsmedelsverkets hemsida. Klicka här för att komma vidare till hemsidan. Skulle du ändå känna dig osäker kan det finnas anledning att söka hjälp av konsulter på området.  Nedan listas några aktörer som kan hjälpa dig med detta: Ulla Stenmo Consulting www.stenmoconsulting.com GMP Livsmedel www.gmplivsmedel.se Sophie Albrektsson tel. […]

Läs mer

Var kan jag göra analyser av livsmedel?

Analys av livsmedel görs av ett fåtal aktörer på marknaden. Innan du väljer och kontaktar ett ackrediterat livsmedelslaboratorium är det viktigt att du tänker över vad proven skall användas till i slutänden. Ska dina produkter exempelvis gå på export utanför EU kan det finnas särskilda krav på hur och var proverna är tagna. Lagstiftningen skiljer […]

Läs mer

Vad ska ingå i en HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)?

Alla livsmedelsföretag som hanterar livsmedel är skyldiga att ha en egenkontroll som förebygger hälsorisker, en så kallad HACCP. Det är ett antal saker som måste ingå i detta egenkontrollprogram. Till att börja med så ska det finnas uppgifter om vem som är ansvarig på företaget. Det ska också finnas en beskrivning av verksamheten och rutiner […]

Läs mer