Vad är GHP och vilka områden hanteras inom GHP?

GHP står för God Hygien Produktionspraxis och beskriver hur livsmedelshantering skall bedrivas, övervakas och dokumenteras. De områden som hanteras inom GHP är: - HACCP : Hazzard Analysis Critical Control Point (Faroanalys och kritiska punkter). En metod för att identifiera, styra och - kontrollera faror och risker inom livsmedelshantering. - Allergener: skall finnas med i innehållsförteckningen. […]

Läs mer

Vem har ansvar för halten fusariumtoxin i spannmålsprodukter?

Den mest omfattande kontrollen att gränsvärden för fusariumtoxin inte överskrids sker i spannmålshandeln direkt vid inleveranser av spannmål. Även på kvarnarna tas stickprov. Det producerande livs- medelsföretaget har ansvar för att produkten är säker. Kommunerna har kontrollansvar. Livs- medelsverket driver också ett nationellt kontroll- program.

Läs mer

Var ges det utbildningar om HACCP?

HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter. Det finns en rad olika aktörer som ger utbildningar, en del med fysiska träffar andra webbbaserade, här är några: GMP Livsmedelssäkerhet AB www.gmplivsmedel.se Anticimex www.anticimex.se Bergström och Hellqvist AB  www.bergstrom-hellqvist.com www.meny.se (webbbaserad utbildning som ges av SLU) Teknikutbildarna www.teknikutbildarna.se (webbaserad utbildning) […]

Läs mer

Planering av godkänd livsmedelslokal

Klicka här för att komma till artikeln som beskriver hur du planerar en godkänd livsmedelslokal. Tänk på att lagstiftning ändras, titta in på livsmedelsverkets hemsida för att vara säker. www.slv.se

Läs mer

Krävs det plombering på honungsburken?

Nej, inte enligt Livsmedelslagen. Sigillet / klicklocket är en åtgärd som tillverkarna själva använder sig av för att försäkra kunden om att förpackningen inte varit öppnad efter tillverkning. Tänk på att lagstiftning ändras, läs på livsmedelsverkets hemsida om eventuella förändringar.   www.slv.se  

Läs mer

Om ursprungsmärkning av kött

Med undantag för nötkött (se nedan) finns inget krav på ursprungsmärkning av kött. Endast om produktens namn, symboler och/eller färger på förpackningen annars kan anses vilseledande krävs en märkning. Om exempelvis köttråvaran i en förpackning ”Hammenhögs lammkorv” inte kommer från Sverige skall alltså ursprungsland anges. Om köttet är svenskt, eller till och med skånskt, kan […]

Läs mer