Streckkoden och småskalig matproduktion

Om STRECKKOD och om EAN-kod, EAN-13, EAN 8, GS1, Gs1kod, GTIN.

 

Det finns ingen lag som tvingar dig att märka din produkt med Streckkod.

Streckkod är en överenskommelse mellan den som producerar och den som köper och säljer vidare.

Om du vill sälja förpackade livsmedel till vanliga butiker inom dagligvaruhandeln kräver de nästan undantagslöst att du har märkt din produkt med streckkod. Deras system bygger helt på att det finns streckkod på alla varor.

Streckkod är ett sätt att identifiera.

Alla kan via streckkodens nummer söka i ett register och få uppgift om vem som äger streckkoden. http://gs1.se/Support/Nummerupplysning/

Streckkod skall vara unik för varje produkt, ingen risk till förväxling.

Streckkod fungerar i hela världen.

Streckoden ger butiken en möjlighet att få bra statistik och planering samt effektivt kassarbete med mindre risk för fel.

Levererar man produkter direkt till butiken lägger de själva in den info de vill ha kopplad till Streckkoden.

Levererar man tex via ICA centralt skall man lämna omfattande information om produkten som de lägger in i sin databas. Från den kan butiken sedan hämta uppgifter.

Streckkod köper du i Sverige från en organisation som heter GS1 Sweden. På www.gs1.se hittar du massor av information bl a.

Läs mer hos Smaka på Skåne……

http://www.smakapaskane.se/download/18.5d266b6a1437787e1af1d25/1389707339160/Att+ta+fram+streckkod+en+intro.pdf