Att förädla sina produkter och råvaror medför naturligtvis både fördelar och nackdelar. Med förädling kan du öka intäkterna du har på dina råvaror men tänk på att även investeringskostnaderna och arbetsinsatsen ökar. En betydande fördel med förädling är att det ökar uniciteten hos produkten, det vill säga gör att produkten blir mer unik och svårare att kopiera. Samtidigt ökar du även produktens möjlighet att förmedla hantverksskicklighet och varumärke vilket i sin tur kan höja produktens värde ocg företagets anseende.