Värmlands lantvete kallas också ”Sammetsvete” på grund av sina luddiga ax. En normal avkastning i biomassa för detta vete är 4 ton kärnor och 10 ton halm per hektar.