På Skånsk Säsong inspireras du att upptäcka skånska råvaror när tillgången är som störst och smaken den bästa. När är t.ex. skånska havtorn i säsong? När smakar enbären som bäst? Och när hittar man skånsk rosenkvitten? Svaren hittar du på www.skansksasong.se under fliken ”frukt och bär”.

Väder och vind styr naturligtvis tillgången på naturens skafferi, på Skånsk Säsong visas när smaken är bäst och tillgången säkrast.