Det är aldrig en enkel fråga att svara på hur just du bäst kan marknadsföra ditt företag. Allt beror på vilken kundkrets du tänker dig och vilka pengar du har avsatt för marknadsföring. Tänk på att de pengar du lägger på marknadsföringen är en kostnad som sedan läggs på din produkt, det är inte alltid det dyraste alternativet som är det bästa för ditt företag. Nedan följer förslag på enkla sätt att marknadsföra sig till en inte allt för stor kostnad.

  • Kontakta turistbyrån i närheten och be dem lägga in er i sitt kalendarium.
  • Tryck upp informationsmaterial, lägg på turistbyrån och andra ställen i närheten där folk rör sig.
  • Meddela exempelvis boendeanläggningar eller andra verksamheter i närheten om era aktiviteter
  • Bli omskriven i relevanta tidningar som läses av människor som intresseras av företag som ert. En redaktionell text är mycket bättre än en annons om man är nystartad och vill locka kunder. Gäller uppgifterna rent informativa saker som öppettider, erbjudande eller events kan annonsering vara effektiv. Viktigt att tänka på är var man placerar annonsen, alltså vilken tidning läser ”mina” kunder.
  • Marknadsför er tillsammans med närliggande verksamheter som kompletterar er egen. Folk vill göra flera aktiviteter när de kör en tur. Synka era öppettider, gör gemensamma annonser, broschyrer kartor mm.
  • Sätt upp lappar på anslagstavlor och liknande, tänk gärna på små lokala livsmedelsbutiker där turister handlar och stannar upp för att titta vad bygden har att erbjuda. Var också noga med att uppdatera lappar och ta ner dem när erbjudandet är inaktuellt.