Ett nyhetsbrev är bra för dig som litet företag då det påminner dina kunder om din existens och ger en kunden en liten vänlig knuff i din riktning. Samla e-postadresser till kunder och lägg upp ett register. Du kan också skicka fysiska brev, detta är dock relativt arbetskrävande och kostsamt och även om det ser mycket trevligt ut att få ger det kanske i slutänden inte mer är e-postutskicket skulle ha gjort.

Oavsett hur du gör ditt utskick bör du alltid ha något att berätta om i nyhetsbrevet, en ny produkt, ett extra bra pris eller något event på företaget. Att bara skicka ut en påminnelse om att du finns eller att göra utskick allt för ofta kan uppfattas som påfrestande eller oseriöst av kunden.

Ett alternativ till nyhetsbrev är en facebook-sida där du med jämna mellanrum kan lägga upp små och stora nyheter kring ditt företag. Det är för många den snabbaste och billigaste vägen till kunderna men kräver att kunden blir tillräckligt intresserad av ditt företag för att själv vilja följa dig.