Selling by storytelling - sälja genom historieberättande - är inte bara en övergående trend utan främst ett viktigt redskap för dig som livsmedelsproducent. Historien om dig, ditt företag och dina produkter är guldkorn som kan användas för en effektiv marknadsföring.

Som litet livsmedelsföretag har du ett stort försprång till livsmedelsindustrin, du behöver inte hitta på en historia, du har med säkerhet redan flera sanna att välja på. Vilken historia du väljer att berätta kan bero på vilken produkt du säljer eller vem din kund är. Berättelser skapar bilder i konsumentens huvud och med bilderna fastnar också minnet av din produkt.

Läs Transformats artiklel om hur du skapar och använder dina historier här.