Nej, all hantering ska ske i den för ändamålet godkända lokalen. Grovsköljning får dock görs i fält.