Om en kund finner sylt eller marmelad dålig eller om kunden blir sjuk och fattar misstanke om att produkten är orsaken är det viktigt att kunna kontrollera om fel kan ha uppstått i produktionen. Då bevisbördan ligger helt på producenten är därför spårbarhet nödvändigt.

För att möjliggöra spårbarhet skall varje sats, eller batch som det vanligen kallas i branchen, ges ett unikt nummer. En batch kan vara ett kok, alltså en gryta, eller flera om dessa på något sätt slagits samman innan produkten slås på burk. Gör du bara en batch om dagen av varje sort räcker datumet på burken som batchnummer.

En daglig loggbok med anteckningar om råvaror, tider och temperaturer för varje batch kan visa sig vara ovärderligt om en kontroll bakåt i tiden blir nödvändig.