Tänk på att dimensionera fläktar och utsug för din produktion. Det blir stor avgång av vattenånga vid exempelvis syltkokning, ystning och kokning av buljong. Ska du bygga mejeri krävs mer avancerad mekanisk ventilation med övertryck av filtrerad inluft i mejerilokalen, för att undvika att få in bakterier och sporer via annan luft som sipprar in.