Innan du saltar bör du väga köttet och notera vikten för att ha som referens längre fram i processen, t.ex. vid lufttorkning. Torrsaltning är den enklaste metoden, där man masserar in saltet i köttet och sedan lägger det helt omgivet av och täckt med salt. I och med att vätska dras ur köttet man saltar, kommer köttet ligga i en mättad saltlösning. Räkna med att låta köttet ligga 1-3dygn/kg.  Eftersom insaltning av kött sker via så kallad osmos (enkelt uttryckt saltvandring från cell till cell) vet man att saltet behöver ca 1 dygn/cm kött vid saltning i lake. Magert kött behöver något kortare tid