Med lite fantasi och bra råvaror är det inte svårt att hitta på nya produkter. Idéerna kan vara så många att man inte hinner prova alla. Kanske är det faktiskt bra att redan på idéstadiet tänka över vad som kan komma att sälja bra.

I Transformats artikel kan du läsa om några metoder med vars hjälp du kan satsa på att utveckla de lönsamma produkterna. Klicka här för att komma till artikeln.