Crowdfunding,  eller gräsrotsfinansiering, är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att söka mindre belopp av ett stort antal finansiärer. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till projekt. De ekonomiska riskerna för producenten minskar genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas. Detta sker ofta via internetbaserade system av vilka två listas nedan men finansiering kan också sökas via redan etablerade kundlistor i ditt företag eller sociala nätverk.

Funded By Me

Crowd Cube