Vilka uppgifter som krävs när du ska söka finansiering beror naturligtvis på var och hur du söker pengar. Det finns dock några saker som nästan alltid krävs och som det dessutom är bra om du formulerat för dig själv innan du du börjar söka:

  • Formulering av affärsidén 
  • Definition av kundgruppen
  • Hur konkurrensen ser ut på marknaden
  • Kalkyl och/eller budget
  • Plan samt tidsplan för hur verksamheten ska utvecklas
  • Marknadsföringsplan