Länsstyrelsen har ett antal stöd av olika slag att söka. Vilket som kan vara aktuellt är beroende av vad stödet söks för, var ditt företag finns och när du söker. Läs igenom länstryelsens hemsida och se om något kan passa just dig.

Crowdfunding  eller gräsrotsfinansiering är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att söka mindre belopp av ett stort antal finansiärer. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till projekt. De ekonomiska riskerna för producenten minskar genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas.

Banker – ett alternativ är att ta ett ”vanligt” banklån, att gå till flera banker för att kunna jämföra ränta och avbetalningstakt etc  lönar sig.

PUSS – (produktutveckling i skånska småföretag) Region Skåne och Almi ger 50 % bidrag för produktutveckling. Läs mer på hemsidan: Almi/Skåne 

Fonder och stiftelser exempelvis: Sten k johnssons stiftelse , Kungliga Skogs och Lantbruksakademin, Jacobssons stiftelse, Flory Gates

Livsmedelsakademin - Entreprenörsrådet riktar sig mest till storskalig matindustri. Läs mer på hemsidan: livsmedelsakademin

Connect Skåne - Läs mer på hemsidan www.connectskane.se

Sparbanken Syds stiftelse Tillväxt - ger ekonomiska bidrag till projekt i näringslivet som bygger på nytänkande och skapar tillväxt i bankens verksamhetsområde. Läs mer på hemsidan www.sparbankensyd.se

Kom ihåg att det finns sista ansökningsdagar för de flesta stöden och att det kan ha skett förändringar sedan informationen om stöden skrevs.