Vägvisning till din serviceanläggning (butik/gård/bn´b/etc) är en fråga för trafikverket. Du får alltså inte själv snickra ihop och sätta upp skyltar längs med allmänna statliga vägar utan måste söka tillstånd hos trafikverket. Undantaget från regeln är om skyltar sätts upp på väggar eller tak på befintlig byggnad eller om skylten placeras mer än 50 meter från vägrenen.

Det finns ett antal symboler för olika typer av serviceanläggningar och dessa kan även kompletteras med namn på plats eller företag. Vägvisning till serviceanläggningar kan även anges med enbart text.

Trafikverket tillåter generellt vägvisning till serviceanläggningar från närmaste allmänna väg. Trafikverket brukar inte tillåta vägvisning till mål som är belägna vid en gata inom en tätort. Undantag kan vara till exempel mål som alstrar mycket trafik och där trafiksituationen är komplicerad. Om vägvisning till målet ska fortsätta från den allmänna vägen in längs en enskild väg måste den som ansöker ordna skriftligt medgivande från den enskilda vägens ägare.

Ansökan gör du hos trafikverket. Klicka på länken för att komma vidare till hemsidan. www.trafikverket.se