Köttet ska inte malas, av två anledningar: När köttet mals blir det mer vattenhållande. Och när det malda köttet gnids mot varandra frigörs ett protein som hindrar vattnet från att avdunsta. Den andra anledningen är att köttet blir för finmalet även med grov matris. Köttet ska alltså inte malas utan hackas för hand