När du startar företag eller börjar en ny produktion i företaget måste du ställa dig frågan vem som är den förväntade mottagaren. Helt krasst, vem som ska betala dig för det arbete du lägger ner.

Börja med att gå till dig själv och din omgivning. Vilka känner du som du tror skulle attraheras av din produkt? Vem skulle kunna tänkas köpa den, var och i vilket sammanhang. Är det den ekologiskt intresserade barnfamiljen i dagligvaruhandeln, pensionären på marknaden eller turisten på resa genom Skåne? Kanske är din kundgrupp helt homogen men troligare är att du upptäcker att du faktiskt har ett par möjliga kundgrupper.

Försök sedan identifiera kundens behov och fundera över vad och hur du ska göra för att fylla dessa. Produktens utformning, förpackning och pris behöver stämma med kundens önskemål. Har du flera kundgrupper kanske du behöver olika förpackningsstorlekar och/eller prislägen.

Tänk också noga igenom vilka konsumtionsmönster din kundgrupp har. Var tror du att du kan sälja bäst? Är det i den egna gårdsbutiken eller i stora livsmedelsaffären? Kanske passar mässor eller nätförsäljning din kundgrupp väl? När du vet vem som förväntas köpa din vara vet du också bättre när, var och hur du skall sälja den.