En mättad saltlake gör du genom att blanda 2/3 kokt vatten med1/3 salt. För att blanda saltlake enligt olika procentsatser kan man använda sig av en formel som ser ut så här:

Antal liter lake, A, multiplicerat med saltlakens koncentration i procent, B, delat på hundra minus saltlakens koncentration i procent, B, ger mängden salt som ska användas, X. Alltså X=AxB/(100-B)

Exempel: Hur mycket salt behövs till 10 liter 15% saltlake?

Svar: 10×15/(100-15)=1,764kg salt

Förutom salt kan det även vara bra att tillsätta 1-1,5% socker i laken som reglerar pH och förbättrar hållbarheten.

Själva saltningen ser sedan genom att köttet får ligga täckt av laken under den tid som krävs. Vattnet som används skall hålla livsmedelskvalitet. Lagen ska hålla samma temperatur som köttet, dvs. mellan +4˚ och +8˚. Fruset kött måste tinas innan det saltas.