Sex- eller tvåradskorn till mältning?

Korn finns i två varianter och en mängd sorter. Varianterna är tvåradskorn eller sexradskorn, beroende på hur kärnorna sitter i axet. Tvåradskornet får fylligare kärnor och därmed mer stärkelse. Sexradskornet har mer skal och därmed mer enzymer. Olika sorter har olika stor förmåga att bilda stärkelse respektive protein.  

Läs mer