Trikiner är typ av rundmask som lever som parasit i köttätande värddjur. Tamgris så väl som vildsvin (liksom björn) kan innehålla trikiner och man avråder i allmänhet från att äta rått fläsk eller vildsvinskött om det inte är veterinärbesiktigat. Trikinerna klarar dock inte upphettning över 68°C och väl tillagat kött är aldrig ett problem.

Trikinos kallas den zoonotiska sjukdom som kan drabba den som fått i sig trikiner. Symptomen är varierande beroende av den drabbades ålder, kroppskonstitution och hur stor mängd trikiner som konsumerats. Vanligast är dock magproblem, frossa och allmän försvagning. Sjukdomen kan bli långvarig och i undantagsfall leda till döden.

Enligt smittskyddsinstitutet är risken att bli smittad av trikiner väldigt liten ”Förekomst av trikiner hos svenska tamsvin är utomordentligt sällsynt. Under senare år har dock enstaka fall påvisats hos vildsvin.”. I det senaste fallet i Sverige, 1961, insjuknade ett större antal personer i Blekinge, alla kunde härledas till en kontaminerad rökt korv. Något fåtal fall hos människa har rapporterats under de senaste tio åren, dessa har alla varit utlandssmittade.

På slakterier trikinkontrolleras allt fläskkött. Om man har egenslaktade grisar eller egenskjutna vildsvin kan man skicka in trikinprov till exempelvis Statens veterinärmedicinska anstalt  eller till www.trikinprov.se.