Konceptet bygger på att kunden tar del i den ekonomiska risken med fisket. Kunden betalar i förväg och får sedan en leverans av fisken som landats just då, på daglig basis, veckovis eller månadsvis.

För att konceptet skall fungera krävs antingen kunniga kunder, eller att de får hjälp med recept och tips för tillagning och förvaring. I mycket liknar detta matkassekonceptet som utvecklats i Sverige de senaste åren.

Man kan tänka sig en liknande försäljning till restauranger. Även här ställs dock krav på att mottagaren besitter en viss kunskap och tillräcklig flexibilitet vad gäller hantering och tillagning.