Försök att sätta ord på känslan ni vill förmedla.

Tillsammans med era mervärden och kundernas behov styr detta utformningen av logotyp, grafisk profil, färgsättning, ljussättning, arbetskläder, utformning av skyltar, hemsida med mera.

En stark rekommendation är att i starten ta hjälp av en grafiskt formgivare som är duktiga på att omsätta ord och tankar till form och färg. Det kostar naturligtvis men kommer troligen att betala sig i längden.