Godkänd livsmedelslokal: all tillverkning av mat och dryck till försäljning ska ske i en, av kommunen, godkänd livsmedelslokal

Egenkontroll: Dokumentation för att visa att du producerar säkra livsmedel

HACCP: (Hazzard Analysis Critical Control Points). Analys av kritiska kontrollpunkter i din produktion.