Korn som ska bryggas öl av bör inte ha för hög halt av proteiner. Lagom proteinhalt är 10-11,5%. För mycket och fel sorts protein ger grumlighet och dålig smak i ölet. Kornet ska ha bra grobarhet och inte vara mögligt eller insektsangripet. Kornet ska också vara rensat från ogräsfrö, sten, muslortar och halm.

En modern maltkornssort som odlas är Tipple. Finns även sorten Pallas. Förr bryggde man på den sorten man hade. Gamla kornsorter går att hitta på www.allkorn.se