Om varan är fryst vid försäljningstillfället och den ska vara fortsätta att förvaras fryst så ska detta framgå. Bäst-före datumet eller sista förbrukningsdag ska anges för det frysta livsmedlet. Om det tinas upp innan försäljningstillfället så ska de förvaringsangivelser som gäller för det tillståndet anges samt bäst-före datum eller sista förbrukningsdag för det tillståndet.

Tänk på att lagstiftning ändras. Läs på Livsmedelsverkets hemsida om eventuella ändringar. Klicka på länken för att komma vidare. www.slv.se