Varför förädling av mina produkter?

Att förädla sina produkter och råvaror medför naturligtvis både fördelar och nackdelar. Med förädling kan du öka intäkterna du har på dina råvaror men tänk på att även investeringskostnaderna och arbetsinsatsen ökar. En betydande fördel med förädling är att det ökar uniciteten hos produkten, det vill säga gör att produkten blir mer unik och svårare […]

Läs mer

Vilka regler gäller för fryst vara som säljs?

Om varan är fryst vid försäljningstillfället och den ska vara fortsätta att förvaras fryst så ska detta framgå. Bäst-före datumet eller sista förbrukningsdag ska anges för det frysta livsmedlet. Om det tinas upp innan försäljningstillfället så ska de förvaringsangivelser som gäller för det tillståndet anges samt bäst-före datum eller sista förbrukningsdag för det tillståndet. Tänk […]

Läs mer

Behöver jag skriva ut jämförpriser på mina varor?

Det är lag på att den som säljer varor till konsumenter måste ange priset på ett korrekt och tydligt sätt. Priset ska anges inklusive moms och andra skatter. Denna lag gäller alltså inte producentens försäljning till mellanhänder eller återförsäljare och behöver inte heller finnas på produkten i sig. Varorna i butiken ska ha både försäljningspris och jämförpris. Men […]

Läs mer