Äkta fransk cider är en jäst dryck av ren must och inga andra tillsatser.

Enligt livsmedelslagen i Sverige får cider tillverkas med följande ingredienser: ” 2 § Med cider avses dryck som framställs av fermenterad fruktjuice av äpple och/eller päron. Förutom tillåtna livsmedelstillsatser samt naturliga och naturidentiska aromer får även följande ingredienser användas vid framställningen:

icke fermenterad fruktjuice av äpple och/eller päron, vatten och socker. Innehållet av fruktjuice i den färdiga produkten ska utgöra minst 15 volymprocent. Som fruktjuice räknas även fruktjuice från koncentrat. Cider får vara kolsyrad.”