Det traditionella sättet att ta kontakt med media är att skicka ett så kallat pressmeddelande eller press release.

Detta gör man när något har hänt eller är på väg att hända  i verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om 10-årsjubileum, öppnande av ny verksamhet, lansering ny produkt eller om du vunnit något pris.

När man skriver pressmeddelandet har man nyheten först, sedan en kort beskrivning av företaget, gärna med ett citat från en kund eller någon anställd. Pressmeddelandet bör inte vara längre än ¾ A-4 sida. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter. Pressmeddelandet kan mejlas, postas eller faxas. Du kan alltid ringa redaktionen först och kolla om nyheten kan vara av intressant för läsare/lyssnare/tittare och då passa på att fråga hur de vill ha meddelandet skickat och till vem den skall ställas.

Vill du bara ta kontakt för att se om en tidning vill göra ett allmänt reportage om dig får du vara lite listig. Journalister vill inte känna att de producerar ”gratis reklam” men är intresserade av att göra bra reportage med hög t allmänintresse. Du kan lyfta fram exempelvis recept, trevliga och vackra miljöer och vyer, dela med dig av odlingstips eller användningstips på dina produkter.